Iepirkuma grozā 0 preces
0.00 EUR
Iepirkuma grozs
Apskatīt groza saturu

Privātuma politika

Privātuma politika.

Pamatojoties uz stājošies spēkā 25.maija 2018.gada vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 1016/679,Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR jeb General Data Protection Regulation), (tālāk tekstā - Regula), SIA Mežapils, juridiskā adrese Andreja Pormaļa 12, Jēkabpils, LV-5201, vienotais reģistrācijas numurs 45403019922, ir ieviesusi personas datu apstrādes principus, aprakstot kāpēc, kā un kādi fizisko personu dati tiek vākti un apstrādāti, noformējot pasūtījumu mūsu interneta veikalā www.bebrens.lv

Ar doto privātumu politiku mēs apliecinām savu atbildību par personas sniegto privāto datu aizsardzību un neizpaušanu, stingras konfidencialitātes ievērošanu.

1.      Personas dati ko pircējs norāda mūsu mājas lapā ir:

 •      Vārds, uzvārds
 •       E-pasta adrese
 •      Telefona numurs
 •      Dzīves vietas adrese
 •      Pasūtījuma piegādes adrese

 

2.      Personas datu apstrādes mērķis:

 •         Pasūtījuma noformēšanai un klienta informēšanai
 •         Saziņai ar klientu saistībā ar pasūtījumu, tā saturu un piegādi
 •         Atgriezeniskai saziņai ar klientu, kontaktu uzturēšanai
 •         Rēķina izrakstīšanai par pasūtījumu atbilstoši LR likumdošanai
 •         Jaunumu un citu informāciju izsūtīšanai, ja klients norādījis savu piekrišanu interneta veikalā atzīmējot to mājas lapā www.bebrens.lv. Reģistrēts klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākās informācijas saņemšanas ieejot savā lietotāja profilā
 •         Pasūtīto preču piegādei, ja pircējs ir piekritis preču piegādei

 

3.      Personas datu apstrādātājs un pārzinis

SIA Mežapils, juridiskā adrese Andreja Pormaļa 12, Jēkabpils, LV-5201, vienotais reģistrācijas numurs 45403019922

 

4.      Personas datu saņēmējs

 • SIA Mežapils, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu, atbilstoši Regulai un spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai. Esot likumīgam pamatam, SIA Mežapils klientu personas datus var nodot valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma atbilstoši Regulai un uz pieprasījuma brīdi spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai.
 • Ar preču piegādi saistīto informāciju (vārds, uzvārds, piegādes adrese un telefona numurs) uzņēmumiem, kas sniedz SIA Mežapils preču piegādes pakalpojumus, lai piegādātu pasūtījumu fiziskai personai, ja persona ir norādījusi pasūtījuma piegādes adresi un ir piekritusi datu nodošanai piegādes kompānijai.

5.      Klientu tiesības datu apstrādei

Klientam ir tiesības izvēlēties, kādus datus sniegt SIA Mežapils, ka arī jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personu datu apstrādei:

 • Nosūtot atsaukumu uz e-pastu info@bebrens.lv
 • Personīgi veikalā Bebriņš pēc adreses A.Pormaļa 12, Jēkabpils
 • Reģistrēti klienti var labot savus datus www.bebrens.lv lietotāja profilā.

 

6.      Privātuma politikas izmaiņas

SIA Mežapils var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to izvietošanas SIA Mežapils mājaslapā, www.bebrens.lv.

Ja privātuma politikas izmaiņas maina vai neatbilst datu apstrādes mērķiem, spēkā ir iepriekšējā privātuma politika, kamēr nav saņemta pircēja piekrišana atbilstošajām izmaiņām.

29 254 335
informatīvais tālrunis
Darba d. 09:00-18:00,
Se. 09:00-15:00, Sv. brīvs
Jaunums
Akcija
Mēs iesakam

Interneta veikala izstrāde PRO IT Solutions